Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Okrepitev opreme specialne enote Policije

S pomočjo EU sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) se je izboljšala opremljenost Specialne enote policije, Oddelka za protibombno zaščito, ki opravlja pomembne naloge na področju protiteroristične dejavnosti.

Robot
Foto: MNZ, Robot za pristop do nevarnih in sumljivih predmetov ter eksplozivnih naprav
Robota
Foto: MNZ
Robot
Foto: MNZ

S pomočjo EU sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) se je izboljšala opremljenost Specialne enote policije, Oddelka za protibombno zaščito, ki opravlja  pomembne naloge na področju protiteroristične dejavnosti in opravlja zahtevnejše operativne naloge policije, ki so povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi in pri katerih se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti ter uporaba posebnih znanj in veščin. Je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge. Pri tem pa njeni pripadniki težijo k zagotavljanju visoke stopnje varnosti. S pridobitvijo robota za pristop do nevarnih in sumljivih predmetov ter eksplozivnih naprav, je specialna enota pridobila pomembno opremo za svoje delo.

Glavna prednost robota je, da je namenjen uporabi v manjših prostorih oz. omejenih prostorih, kot so vlak, avtobus, letalo. Z nakupom robota se je bistveno  zmanjšala potreba po izpostavljanju policistov – bombnih tehnikov, neposredni nevarnosti, ki jo predstavljajo eksplozivne naprave in nevarne snovi. Robot se v praksi že uporablja za dezaktiviranje eksplozivnih naprav in eksplozivnih sredstev ter za izvedbo protiterorističnih pregledov letal, vlakov, avtobusov in objektov, kjer je neposredni pristop za policiste nevaren. Lahko rečemo, da projekt prispeva k uspešnemu in učinkovitemu delo specialne enote pri njenem operativnem in interventnem izvajanju nalog proti bombne  zaščite, protiterorističnih in proti bombnih pregledov ter bombnih preiskav. 

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino