Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Omogočitveni pogoji

Omogočitveni pogoji nadomeščajo »Predhodne pogojenosti« iz obdobja 2014–2020 in predstavljajo pogoje za začetek izvajanja evropske kohezijske politike. Omogočitvenih pogojev je manj, so bolj osredotočeni na cilje določenega sklada in se bodo, za razliko od obdobja 2014–2020, spremljali ter izvajali v celotnem obdobju 2021-2027. Imamo dve vrsti omogočitvenih pogojev: horizontalne, ki se uporabljajo za vse specifične cilje in merila ter tematske omogočitvene pogoje, ki so vezani na posamezne sklade oz. posamezne specifične cilje in merila. Države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. Omogočitveni pogoji so izpolnjeni, ko so izpolnjena vsa merila. Projekti oziroma programi, izbrani za podporo, se bodo morali izvajati dosledno v skladu z veljavnimi strategijami in pripravljenimi dokumenti o načrtovanju, na katerih temeljijo omogočitveni pogoji. S tem se bo zagotovilo, da bodo vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu z okvirom politike Unije.


V skladu s trajanjem programskega obdobja in v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 je smiselno, da se omogočitveni pogoji praviloma sprejemajo z veljavnostjo do leta 2030.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj spremlja napredek pri pripravi dokumentov, ki predstavljajo omogočitvene pogoje, v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino