Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Obnova planinskega doma na Resevni

Planinski dom na Resevni z bližnjim razglednim stolpom je priljubljena pohodniška in rekreativna točka prebivalcev Šentjurja in okolice. Z energetsko sanacijo je postal dom na voljo tudi naslednjim generacijam pohodnikov.

Planinski dom na Resevni, posnetek iz ptičje perspektive
Foto: Planinsko društvo Šentjur

Predstavitev projekta

Lastnik planinskega doma na Resevni je Planinsko društvo Šentjur. Objekt je močno načel zob časa, zato se je društvo odločilo za obnovo in s pomočjo Občine Šentjur uspešno participiralo za evropska sredstva za energetsko sanacijo.

Objekt je integriran v okolje v smislu minimalne degradacije okolice glede na konfiguracijo parcele, tipografijo lokalne arhitekture in želje po bivanjski kvaliteti. S projektom smo zagotovili infrastrukturne pogoje za trženje namestitvenih kapacitet v Planinskem domu na Resevni in omogočili dodatna ležišča za vse obiskovalce, pohodnike, kolesarje, turiste. Prav tako so postavljeni infrastrukturni pogoji, da je možno v dom sprejemati tudi skupine otrok in mladine ter tako organizirati naravoslovne tabore. Destinacija je dostopna in atraktivna v vseh letnih časih, je tudi del slovenske turno-kolesarske poti. V bližini so atraktivne točke, kot je prazgodovinsko arheološko najdišče Rifnik.

 

Inovativnost projekta 

Inovativnost se izraža predvsem pri celoviti zasnovi ureditve celotnega objekta, tako v okoljskem kot gospodarskem smislu. Planinski objekt je celovito urejen preko različnih sredstev in je s prenovo dobil pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih prej ni bilo mogoče izvajati.

Lokalni vpliv projekta

Planinski dom je edini v bližnji in daljni okolici in edina tovrstna destinacija v občini Šentjur. Ima izjemno tradicijo dnevnih, tedenskih obiskovalcev, prvomajskih in drugih srečanj, kjer je obisk vedno množičen. Okoliške šole in vrtci organizirajo naravoslovne in pohodne dneve na Resevni. Namen in cilj projekta je bil, da obiskovalcem ponudimo večjo kvaliteto ponudbe doma, ki ga obiskujejo, boljše pogoje za prijetno bivanje. Podpiramo aktivni način življenja in preživljanja prostega časa za vse generacije občank in občanov ter obenem izkoriščamo naravne danosti, pa tudi bogato tradicijo pohodništva in nabiralništva na tem območju.

Foto: Planinsko društvo Šentjur

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Planinski dom na Resevni je primeren za vse generacije pohodnikov in je obenem zelo privlačna pohodniška točka. Pohodništvo pomeni krepitev zdravega načina življenja in s prenovljenim domom je Resevna bistveno bolj privlačna za različne oblike rekreacije in športa, obenem pa z bogastvom naravnih danosti omogoča tudi stik z neokrnjeno naravo in spoznavanje različnih tipov habitatov (gozd, travnik s svojo floro in favno, vodni izviri, kamninska struktura). Prenovljeni dom zagotavlja vso potrebno infrastrukturo za podaljšano bivanje, sprejem in namestitev skupin, privlačen je tudi za tabornike in skavte.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Prenovljeni planinski dom na Resevni je sedež planinskega društva in osrednja pohodniška destinacija za meščane ter bližnje in daljne obiskovalce. Vrednote planincev so solidarnost, povezanost, vzajemnost, medsebojna pomoč, zdrav način življenja, enakost in skrb za naravo in okolje. To so najvišje in najbolj plemenite vrednote, ki jih svoje delovanje promovira tudi Evropska unija. V “hribih” ni prostora za razlike na nacionalni, spolni, rasni ali katerikoli drugi osnovi, kar sodi med konstitutivne temelje Evropske unije. S prenovo planinskega doma, ki je stična točka in simbol planinstva, promoviramo vse naštete ideje, jih spodbujamo in prenašamo na nove rodove planincev, pohodnikov in drugih rekreativcev. Prav tako širimo ekološko osveščenost in zavedanje o pomenu narave in njenih danosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino