Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

PONI LUR 2020-2023

Projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Projekt Poni LUR
Foto: LUR

Predstavitev projekta

Projekt PONI LUR je del celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se izvaja na področju celotne Slovenije. Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih preko podjetniškega usposabljanja realizirajo osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki je udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Udeleženci tako tekom projekta pridobijo vsa podjetniška znanja iz področja poslovnega modeliranja; priprave poslovnega načrta; spoznajo se z osnovami računovodstva in davkov; spoznajo osnove gospodarskega prava, raziskave trga; prodaje in trženja s poudarkom na digitalnem marketingu in podobnimi vsebinami.

 

Inovativnost projekta 

Projekt vzpodbuja dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. Spodbuja nastajanje in delovanje podjetij, predvsem start-up podjetij. Projekt ustvarja nov model povezovanja novoustanovljenih podjetij in posameznikov s poslovno idejo tudi z obstoječimi podjetji in drugimi deležniki v regiji in širše. Med bistvene projektne aktivnosti namreč štejemo mreženje udeležencev projekta z obstoječimi podjetji in institucijami. Udeleženci so se tekom projekta povezovali tudi z drugimi regijami z namenom krepitve podjetniških ciljev. Udeleženci se v program vključijo z različno stopnjo razvitosti poslovnih idej ter z različnim predznanjem, veščinami in izkušnjami. 

Lokalni vpliv projekta

V projektu PONI LUR je sodelovalo 78 oseb starih med 18 in 52 let. Povprečna starost udeležencev je bila 32 let. Tako je bilo v projektu narejenih 78 novih poslovnih načrtov in 78 minimalno sprejemljivih produktov. Od skupno 78 udeležencev, jih je kar 37 odprlo svoje podjetje. 36 udeležencev je odprlo s.p. in 1 udeleženec d.o.o. Projekt je tako prispeval k zmanjšanju brezposelnosti v regiji, povečalo pa se število na novoustanovljenih podjetij, ki imajo večjo možnost za preživetje zaradi boljših podjetniških znanj ustanoviteljev. Projekt je prispeval tudi k nastajanju novih, kakovostnih delovnih mest. Dvignila se je tudi raven podjetniškega znanja prebivalcev regije, s projektom pa se tudi dviga krepitev podjetništva, podjetnosti, podjetniške kulture in aktiviranja podjetniškega potenciala.

Delavnice PONI LUR
Foto: LUR
Foto: LUR

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje, do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga, kjer se udeleženci povezujejo. Delo z udeleženci glede na program krepi podjetniške kompetence, skozi različna predavanja in individualna svetovanja udeleženci pridobijo na samozavesti in tako laže bolj odločno stopajo na podjetniško pot.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. V projekt je bilo vključenih več kot 2/3 žensk. S tem tudi spodbujamo ženske, da gradijo svojo podjetniško kariero.

PONI Lur
Foto: LUR
Poni LUR
Foto: LUR
PONI LUR
Foto: LUR

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino