Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

POSTOPEK CPVO – JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA OKOLJSKEGA POROČILA, POSVETOVANJE Z JAVNOSTJO IN DOPOLNITEV OSNUTKA OKOLJSKEGA POROČILA

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 12. julija 2022 s strani Ministrstva za okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1, prejelo pozitivno pisno mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (v nadaljevanju: Programa).

JAVNA OBRAVNAVA PROGRAMA, OKOLJSKEGA POROČILA IN DOKUMENTA DNSH

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skladno z 43. členom ZVO-1 začenja javno obravnavo dveh dokumentov in prilog, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev z dopolnjenim osnutkom Programa, z okoljskim poročilom in dokumentom vezanim na načelo, da se ne škoduje bistveno (DNSH), v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, tj. od 14. julija 2022 do vključno 13. avgusta 2022.

Javno se razgrinja osnutek Programa (verzija 1.0), okoljsko poročilo, presoja sprejemljivosti Programa na varovana območja narave (priloga 1 okoljskega poročila) in dokument DNSH, ki so dostopni prek spodnjih povezav:

  1. Program – osnutek – verzija 1.0, marec 2022 (JAVNA OBRAVNAVA)
  2. Okoljsko poročilo Programa, 13. julij 2022 (JAVNA OBRAVNAVA)

Pomembno je izpostaviti, da postopek celovite presoje vplivov na okolje Programa poteka na podlagi verzije 1.0 osnutka Programa (marec 2022). Na podlagi pripomb mnenjedajalcev in komentarjev prejetih v predhodni fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje (dostopne na e-naslovu https://evropskasredstva.si/postopek-cpvo-pridobitev-mnenja-mop-o-ustreznosti-osnutka-okoljskega-porocila/), se je dokument osnutka Programa že spreminjal, tako da je javno dostopna tudi že verzija 2.0 osnutka Programa (maj 2022). Verzija osnutka Programa 2.0 je za postopek CPVO le informativne narave, saj postopek vodimo na podlagi verzije 1.0 osnutka Programa. Na podlagi rezultatov postopka CPVO (okoljskega poročila, pripomb in predlogov mnenjedajalcev zbranih na podlagi 42. člena ZVO-1 ter pripomb zbranih na podlagi te javne obravnave), se bo izdelala končna verzija Programa (predvidoma verzija 3.0) in dopolnjeno okoljsko poročilo. Za verzijo 3. Programa bo pridobljeno mnenje o sprejemljivosti izvedbe programa na okolje.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vljudno vabi zainteresirano laično in strokovno javnost k podajanju pisnih pripomb. Pripombe je mogoče oddati v elektronski obliki v obdobju 30 dni, tj. do vključno 13. avgusta 2022 prek elektronskega OBRAZCA ZA PRIPOMBE. Obrazec za pripombe prosimo pošljite na [email protected] in [email protected]. Vse pripombe bodo javno objavljene.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino