Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Prijava suma korupcije in drugih kršitev na KPK

V skladu s 13. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pristojna za obravnavo suma kršitve spodaj navedenih ravnanj:

 1. suma korupcije, ki ne obsega kršitev iz 2. do 13. točke tega odstavka;
 2. suma kršitve integritete uradne osebe;
 3. suma kršitve obveznosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbo;
 4. suma kršitve dolžnosti pridobitve izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom;
 5. suma kršitve določb o zaščiti prijaviteljev;
 6. suma opravljanja nezdružljive funkcije, dejavnosti ali članstva;
 7. suma kršitve pri sprejemanju daril;
 8. suma kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja;
 9. suma kršitve določb o nasprotju interesov;
 10. suma kršitve dolžnosti prijave premoženjskega stanja;
 11. suma nesorazmernega povečanja premoženja;
 12. suma kršitve določb o lobiranju;
 13. suma kršitve dolžnosti, povezanih z izdelavo načrta integritete.

Obrazec za prijavo suma korupcije in drugih kršitev v pristojnosti KPK je dostopen na tej strani.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino