Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Publikacije s področja Sklada za ribištvo

Komunikacijska strategija P EPSRA 2021-2027 in Komunikacijski načrt P EPSRA 2021-2027 za 2024

Letni komunikacijski načrt P ESPRA 2021-2027 za leto 2024 vključuje cilje, ukrepe in orodja iz dokumenta Komunikacijska strategija Programa P ESPRA 2021-2027 in prispeva k lažjemu izpolnjevanju s tem povezanih komunikacijskih ciljev. Temelji na podatkih o načrtovanih informacijskih, komunikacijskih in promocijskih aktivnosti. V okviru načrta so ocenjeni tudi pričakovani stroški z navedenimi viri financiranja in čas izvedbe po mesecih/četrtletjih. Glavni cilj letnega komunikacijskega načrta za leto 2024 je natančno opredeliti komuniciranje P ESPRA 2021-2027 v letu 2024.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino