Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Revitalizacija degradiranega območja Lent

Mestna občina Maribor je uspešno zaključila z največjim sklopom prenove degradiranega območja Lent, ki je z novo ureditvijo ponovno postalo trajnostno in prijazno okolje za turiste ter prebivalce in obiskovalce mestnega jedra.

Maribor, lent - splavarska brv
Foto: Mestna občina Maribor

Predstavitev projekta

Mestna občina Maribor je uspešno zaključila z največjim sklopom prenove degradiranega območja lent, ki je z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi ponovno postalo trajnostno, varno, privlačno in prijazno okolje. Skupna površina prenovljenega območja je kar 32.458 m2. Sklop prenove je zajemal štiri projekte: Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti (3.640 m2), Izgradnja brvi Lent Tabor (700 m2),Ureditev nabrežja Drave – Lent (24.000 m2) in del Dravske kolesarske poti (4028 m2).

Operacija Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti je predstavljala celovito prenovo Vojašniškega trga v Mariboru, pri čemer je bil poudarjen zgodovinski in kulturni pomen trga, delno rekonstrukcijo srednjeveškega zidu ter obnovo stavbe na Vojašniškem trgu 3 “Pri treh babah”, ki je bil saniran in preurejen za gostinsko in kulturno dejavnost – Lutkovni muzej LGM, obnova kulturno-zgodovinskega objekta Sodni stolp, obnovo objekta Vojašniška 14 za potrebe vinogradniškega muzeja Najstarejše trte in obnove in rekonstrukcije površine Vojašniškega trga z obnovo komunalne infrastrukture.

Projekt Brv Lent Tabor je bila gradnja nove povezovalne brvi med Lentom in Taborom, s ciljem ponovne vzpostavitve povezave  med deli mestnega središča ob reki Dravi. Nova brv omogoča zmanjšanje socialne degradacije ter oživitev nabrežij Lent in Tabor, prispeva k boljši pretočnosti in varnosti ter povezovanju mestnih predelov. 

Projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent je predstavljala celostno arhitekturno in krajinsko ureditev obrežja reke pod nekdanjim obzidjem srednjeveškega Maribora. Nova podoba obrežja je združila raznoliko arhitekturo v enoten tlak, ohranjajoč ključne poglede na pomembne objekte dediščine.

Projekt Dravska kolesarska pot: Adamičevo nabrežje – dvoetažni most – 1. etapa je del širšega projekta ureditve kolesarskih površin v Mariboru, ki je sledil ciljem trajnostne mobilnosti in prometne strategije mesta. Projekt je s celovito izgradnjo kolesarske poti prispeval k izboljšanju mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev, hkrati pa povezal različna mestna območja in prispeval k razvoju turistične ponudbe mesta Maribor.

 

Inovativnost projekta 

Revitalizacija degradiranega območja Lent predstavlja inovativen pristop k oživitvi najstarejšega mestnega trga v Mariboru. Sistematične arheološke raziskave pred gradnjo so omogočile celovit vpogled v zgodovino trga in ustrezno ohranjanje arheoloških ostankov. Rekonstrukcija objekta “Pri treh babah” je predstavljala izziv zaradi njegovega propadanja, vendar je bila izvedena s sodobnimi tehnikami gradnje in obnove, vključno  s sistematičnim injiciranjem temeljev in povezavo s srednjeveškim zidom, prav tako obnova Sodnega stolpa. projekt Brv Lent Tabor je plod urbanističnega in arhitekturnega razvoja območja Lenta. Ureditev nabrežja Drave – Lent predstavlja inovativno krajinsko ureditev, ki združuje raznoliko arhitekturo obrežja v enoten tlak in ohranja ključne poglede na pomembne objekte dediščine. Dravska kolesarska pot prinaša inovativno rešitev za izboljšanje trajnostne mobilnosti v Mariboru, spodbuja pa tudi okoljsko ozaveščenost.

Lokalni vpliv projekta

Revitalizacija degradiranega območja Lent je pomembno prispevala h gospodarski, socialni in ozemeljski koheziji na lokalni in regionalni ravni. Pripomogla je k oživitvi zgodovinskega središča mesta, hkrati pa je spodbudila razvoj s preoblikovanjem propadajočih stavb v nove prostore za gostinstvo, kulturo in turizem. Izboljšala se je tudi povezljivost v mestu Maribor.

Sprehajalci na mariborskem Lentu
Foto: Mestna občina Maribor

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt spodbuja razvoj veščin v arheologiji, obnovi stavb, urbanističnem načrtovanju, kulturnem upravljanju, družbenem razvoju, ohranja kulturno dediščino ter razvija trajnostno urbano okolje. Projekt prav tako spodbuja razvoj veščin v prometnem inženiringu in trajnostnemu turizmu.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Obnova obstoječih stavb in infrastrukture ter integracija nove javne kulturne infrastrukture omogoča širjenje dostopa do kulturnih vsebin ter spodbuja kulturno raznolikost in izmenjavo znanja. Poleg tega projekt prispeva k izboljšanju javnega prostora in okolja, kar spodbuja družbeno sodelovanje in povezanost v skupnosti. Revitalizacija območja je primer uspešnega sodelovanja med lokalno skupnostjo, javnim sektorjem in zasebnimi partnerji, kar poudarja pomen demokratičnega procesa in participativnega odločanja pri načrtovanju in izvajanju projektov. S tem se krepi zaupanje v institucije ter spodbuja aktivno državljanstvo in vključenost v družbeno dogajanje.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino