Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

1. seja odbora za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

1. marec 2023, Ministrstvo za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54, Ljubljana

Dnevni red

  1. Pozdravni nagovor
  2. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
  3. Predstavitev in potrditev Poslovnika odbora za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)
  4. Predstavitev načina izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o ključnih programskih dokumentih v obdobju 2021-2027:
  5. Predstavitev strategije komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021-2027 ter informacija o letnem načrtu izvajanja ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja (Različica 1.0)
  6. Predstavitev in potrditev Metodologije in meril za izbiro operacij v okviru programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)
  7. Predstavitev in potrditev Akcijskih načrtov za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki Sloveniji za program Sklada za azil, migracije in vključevanje, program Sklada za notranjo varnost in program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)
  8. Predstavitev in potrditev letnih poročil o smotrnosti za program Sklada za azil, migracije in vključevanje, program Sklada za notranjo varnost in program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027 (Različica 1.0)
  9. Razno

Delovno gradivo:

Potrjeno gradivo:

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino