Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Program Sklada za azil, migracije in vključevanje

Program Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021-2027, verzija 2.0 – potrjen 13. 7. 2023 (docx)

  • Metodologija za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021-2027, verzija 2.0 (docx)

Sprememba Izvedbenega sklepa Komisije z dne 13. 7. 2023 o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027 (pdf)

  • Prilogi k spremembi Izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027 (pdf)

Program Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021-2027 – potrjen 8. 11. 2022 (docx)

  • Metodologija za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021-2027 (docx)
  • Seznam kratic (docx)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. 11. 2022 o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027 (pdf)

  • Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027 (pdf)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino