Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Program

Program Sklada za notranjo varnost za obdobje 2021-2027 (Različica 1.1), št. 2021SI65ISPR001 – potrjen 24. 11. 2022, (docx)

  • Metodologija za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za notranjo varnost za obdobje 2021-2027, (docx)
  • Seznam kratic, (docx)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. 11. 2022 o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2021–2027, št. C(2022)8663 final, 24. 11. 2022, (pdf)

  • Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2021–2027, št. C(2022)8663 final, aneks 1 do 2, 24. 11. 2022, (pdf)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino