Odbor za spremljanje operativnega programa

Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

Na svoji 36. redni seji je Vlada RS dne 16. 2. 2023 pod točko 7.11 imenovala člane Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (številka: 01101-4/2023/3):

Vlada RS je 26. 1. 2023 izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in jo  objavila v Ur.l. 12/23 dne 27. 1. 2023

  1. ustanovitvena seja OzS 21-27 (gradiva posredovana 16.2.2023 za sejo Brdo pri Kranju 2.3.2023):

Gradiva posredovana 27.2.2023 za sejo Brdo pri Kranju 2.3.2023

Prezentacije na seji Odbora za spremljanje, Brdo pri Kranju 2.3.2023

Merila za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v odbobju 2021-2027 v Sloveniji, marec 2023:

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:

Dnevni red s končnimi sklepi 1. seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, Brdo pri Kranju, 2. marec 2023:

Poziv za imenovanje institucij in članov v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 od 14. do 28. decembra 2022:

Naložite datoteke Naložite lahko do 5 datotek.

Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino