Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Odbor za spremljanje Programa 21-27

Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

V skladu z 38. členom Uredbe (EU) 2021/1060 vsaka država članica najkasneje v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o odobritvi programa ustanovi odbor za spremljanje. Odbor za spremljanje na ustanovni seji sprejme poslovnik delovanja. Vsak član odbora za spremljanje ima en glas. Seznam članov odbora za spremljanje bo skladno z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

Na svoji 36. redni seji je Vlada RS dne 16. 2. 2023 pod točko 7.11 imenovala člane Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (številka: 01101-4/2023/3):

Člani OzS 21-27:

Vlada RS je 26. 1. 2023 izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in jo  objavila v Ur.l. 12/23 dne 27. 1. 2023

Merila za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji:

Februar 2024:

November 2023:

Marec 2023:

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:

Naslednja 1. dopisna seja OzS EKP 21-27 je predvidena od 26. januarja 2024 do 6. februarja 2024. V spodnji obrazec nam lahko napišete pobude in vprašanja za sodelovanje ali pa jih naslovite na [email protected]

»Pobude in vprašanja članov Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:«

Naložite datoteke Naložite lahko do 5 datotek.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino