Dobrodošli na našem novem spletnem mestu. Želimo vam lep obisk.

Odbor za spremljanje operativnega programa

Odbor za spremljanje skrbi za pregled nad izvajanjem programa in spremlja napredek pri doseganju zastavljenih ciljev. Po potrebi lahko organu upravljanja posreduje pripombe v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, spremlja sprejete ukrepe in izdaja mnenja o spremembah, ki jih predlaga organ upravljanja.

Dokumenti za finančno obdobje 2021-2027 so še v pripravi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino