Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

3. december – mednarodni dan invalidov

Na ta dan poudarjamo vrednote, kot so dostojanstvo, svoboda, spoštovanje temeljnih pravic vseh in vsakogar – tudi prek skladov EU s področja notranjih zadev.

V tej luči si bomo pri izvajanju programov Sklada za azil, migracijo in vključevanje, Sklada za notranjo varnost in Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko , še naprej dejavno prizadevali za obravnavo različnih izzivov, s katerimi se v današnji družbi soočajo invalidi. Tako želimo omogočiti, da bo dostop do pravic, ki izhajajo iz izvajanja teh programov, enak za vse – brez izjeme. Programi so podprti s sredstvi skladov EU.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov leta 1992.

Več informacij o skladih EU s področja notranjih zadev v programskem obdobju 2021 – 2027.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino