Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

27.07.2022

Z evropskimi sredstvi do tesnejšega povezovanja izobraževanja in trga dela

Izobraževalni sistem je nepogrešljiv steber močne, zdrave in uspešne družbe. Današnji trg dela z razvojem znanosti, z novimi tehnologijami in globalizacijo postaja vedno bolj dinamičen. Izumirajo prenekateri poklici, brez katerih si še nekaj let ali desetletji nazaj nismo predstavljali zdravega trga dela, po drugi strani nastajajo novi poklici, ki potrebujejo nove veščine in nova znanja. Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja zato terja nenehna prilagajanja, ustrezna vlaganja in širše povezovanje z gospodarstvom ter ostalimi deležniki. Le tako lahko zagotovimo zdrav izobraževalni sistem, ki bo kvalitetno nagovarjal povpraševanja in zahteve jutrišnjega dne. To je tudi pomembna prioriteta Evropske unije, ki temu področju ciljno zagotavlja izdatna finančna sredstva. 

V zadnjem mesecu dni smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za dva javna razpisa na področju izobraževanja odobrili več kot 3,6 milijona evrov. Tako javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« za katerega smo odobrili 828.000 evrov evropskih sredstev, kot javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« za katerega smo odobrili 2,8 milijona evrov evropskih sredstev, sta namenjena spodbujanju tesnejšega sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci, kvalitetnejšemu načrtovanju karierne poti že v obdobju izobraževanja in lažjemu prehodu v delovno okolje. Vse to z namenom ustreznega odziva na spremembe, ki bodo bistveno oblikovale podobo našega razvoja v prihodnosti. Le tesnejše povezovanje izobraževalnih institucij z okoljem in delodajalci zagotavlja hitro prilagajanje na spremenjene potrebe na trgu dela.

Evropska unija je prostor živahne raziskovalne dejavnosti, vrhunske znanosti in široko dostopnega izobraževanja. Svojo identiteto med drugim gradi na visoko izobraženi družbi, ki s svojimi veščinami, znanjem in usposobljenostjo zagotavlja visok življenjski standard, ki je eden njenih najbolj prepoznavnih atributov. Temu smo zavezani tudi v Sloveniji in za to moramo zagotavljati tudi ustrezna finančna sredstva.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino