Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

Program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021-2027 – potrjen 29. 11. 2022, (pdf)

  • Metodologija za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021-2027 (docx)
  • Seznam kratic, (docx)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. 11. 2022 o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021–2027, (pdf)

  • Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021–2027, (pdf)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino