Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Prepoznavnost, preglednost in komuniciranje

Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v obdobju 2021-2027, Različica 1.0, so osnovni dokument, v pomoč pri izvajanju ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja.
Kot obvezni element označevanja vseh ukrepov se uporablja emblem EU, v skladu s Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU.

 • Sklep o imenovanju komunikatorjev za zagotavljanje prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja na ravni programa AMIF, programa SNV in programa IUMV v skladu z 48. členom Uredbe 2021/1060/EU št. 410-6/2023/8, 24. 4. 2024 (docx, pdf)
 • Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v obdobju 2021-2027, Različica 2.0 (docx, pdf)
 • Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v obdobju 2021-2027, Različica 1.0 (docx, pdf)
 • Ob oddaji prijave operacije se izpolni in priloži prilogo (docx)
 • Emblem EU z izjavo o financiranju je prikazan na naslednje načine (slovenska in angleška različica):

Podrobnejše smernice o uporabi emblema EU so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

Pravilni različici emblema EU in izjave o financiranju lahko prenesete tudi iz prenosnega centra za vizualne elemente.

Pravila o komuniciranju in prepoznavnosti v okviru programov financiranja Evropske unije za obdobje 2021–2027, Smernice za države članice so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

____

Kratki povzetki pravil o komuniciranju in prepoznavnosti v obliki smernic pa izpostavljajo:

 1. Vsi prejemniki sredstev morajo navesti izvor prejetih sredstev EU in zagotoviti njihovo prepoznavnost.
 2. Predstaviti povezavo s prednostnimi nalogami EU (odvisno od programa).
 3. Pripraviti posebne komunikacijske dejavnosti (odvisno od programa)
 4. Prikazati emblem EU pravilno in na vidnem mestu.
 5. Uporabiti emblem EU z izjavo o financiranju, v kateri je navedena podpora EU.
 6. Uporabiti točne informacije.
 7. V komuniciranje vključiti organ, ki dodeli sredstva/EU (odvisno od programa).
 8. Upoštevati, da odhodki za komuniciranje in prepoznavnost na splošno spadajo med upravičene stroške.
 9. Dovoliti EU, da uporablja komunikacijsko gradivo.
 10. Pričakovati znižanje finančne podpore v primeru neupoštevanja pogodbenih obveznosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino