Dobrodošli na našem novem spletnem mestu. Želimo vam lep obisk.

Prepoznavnost, preglednost in komuniciranje

Pri izvajanju dejavnosti operacij in komuniciranja se uporablja emblem EU z izjavo o financiranju, s čimer se izrazi prejeto podporo EU in prispeva k prepoznavnosti EU.


Emblem EU se uporablja skladno z Prilogo IX Uredbe (EU) 2021/1060. Organ upravljanja uporablja vodoravno možnost postavitve emblema EU z izjavo o financiranju, je pa dovoljena tudi navpična možnost postavitve.

Emblem EU z izjavo o financiranju je prikazan na naslednje načine:

Podrobnejše smernice o uporabi emblema EU so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

Pravilni različici emblema EU in izjave o financiranju lahko prenesete tudi iz prenosnega centra za vizualne elemente.

Pravila o komuniciranju in prepoznavnosti v okviru programov financiranja Evropske unije za obdobje 2021–2027, Smernice za države članice so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

____

Kratki povzetki pravil o komuniciranju in prepoznavnosti v obliki smernic pa izpostavljajo:

  1. Vsi prejemniki sredstev morajo navesti izvor prejetih sredstev EU in zagotoviti njihovo prepoznavnost.
  2. Predstaviti povezavo s prednostnimi nalogami EU (odvisno od programa).
  3. Pripraviti posebne komunikacijske dejavnosti (odvisno od programa)
  4. Prikazati emblem EU pravilno in na vidnem mestu.
  5. Uporabiti emblem EU z izjavo o financiranju, v kateri je navedena podpora EU.
  6. Uporabiti točne informacije.
  7. V komuniciranje vključiti organ, ki dodeli sredstva/EU (odvisno od programa).
  8. Upoštevati, da odhodki za komuniciranje in prepoznavnost na splošno spadajo med upravičene stroške.
  9. Dovoliti EU, da uporablja komunikacijsko gradivo.
  10. Pričakovati znižanje finančne podpore v primeru neupoštevanja pogodbenih obveznosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino