Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Navodila za upravljalna preverjanja

Navodila organa upravljanja za izvajanje preverjanj za črpanje sredstev programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027, Različica 1.0 (docx, pdf)

 • Priloga 1.1 – Kontrolni list Zahtevka za povračilo/ZzP (kontrola OU/PT), (docx)
 • Priloga 1.2 – Poročilo o izvedenem preverjanju na kraju samem, (docx)
 • Priloga 1.3 – Dodatni kontrolni list za upravljanje preverjanja, (docx)
 • Priloga 2.1 – Seznam opozorilnih znakov, (docx)
 • Priloga 3.1 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila za Evidenčni postopek naročila male vrednosti, (docx)
 • Priloga 3.2 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila postopek naročila male vrednosti, (docx)
 • Priloga 3.3 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila Konkurenčni dialog, (docx)
 • Priloga 3.4 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila Odprti postopek, (docx)
 • Priloga 3.5 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila Omejeni postopek, (docx)
 • Priloga 3.6 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila Partnerstvo za inovacijo, (docx)
 • Priloga 3.7 – Kontrolni list postopka za izvedbo javnega naročila Konkurenčni postopek s pogajanji, (docx)
 • Priloga 3.8 – Kontrolni list postopka izvedbe javnega naročila Postopek s pogajanji brez predhodne objave, (docx)
 • Priloga 3.9 – Kontrolni list postopka izvedbe javnega naročila na področju obrambe in varnosti, ZJNPOV, (docx)
 • Priloga 3.10 – Kontrolni list za izjeme po ZJN-3 (27., 28., 29. in 97. člen ter 5. odstavek 73. člena) in drugi postopki za sklenitev pogodb izven ZJN-3, (docx)
 • Priloga 3.11 – Kontrolni list za javni razpis po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za izvedbo postopka JR, (docx)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino